ÅPNINGSTIDER SOMMER

ÅPENT

 

LØRDAG 20.07 KL 12:00-16:00

LØRDAG 27.07 KL 12:00-16:00

 

UTOVER DETTE KAN DET AVTALES BESØK I UKEDAGER  

RING JHON PÅ TLF 90057165
FAGKUNNSKAP, HÅNDVERK OG TRADISJON

© 2021 Jhon Møbler AS. All rights reserved.